40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 24) Tình yêu và Cám dỗ

Thử thách của ngày hôm nay

Hãy dừng việc đó lại ngay. Hãy xác định những tác nhân gây ra cám dỗ trong cuộc sống của bạn và loại bỏ nó. Hãy thôi theo đuổi những thú vui sa ngã, Loại trừ những  cám dỗ đang lừa dối bạn. Những ý nghĩ ham muốn không lành mạnh không được phép tồn tại bên ngoài phòng the. Hãy loại bỏ chúng ngay hôm nay và thay bằng những lời hứa chắc chắn của Chúa và một trái tim tràn đầy tình yêu trọn vẹn của Ngài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.