Trang chủ 40 ngày để có tình cảm vững bền 40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 34) Tình...

40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 34) Tình yêu biết cách khích lệ sự tin kính

1098
0
Chia sẻ

Thử thách của ngày hôm nay

Tìm kiếm những điều đặc biệt, ví dụ gần đây khi người bạn đời của bạn có biểu hiện rất đáng chú ý với tính cách của một cơ đốc nhân . Hãy khen ngợi họ về tại một số thời điểm trong ngày.

 

Gửi phản hồi