40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 35) Tình yêu là biết gánh vác trách nhiệm

Thử thách của ngày hôm nay

Tìm một người cố vấn cuộc hôn nhân- người đó phải là một Cơ đốc nhân mạnh mẽ và là người trung thực, và dành nhiều tình yêu nhất với bạn. Nếu cảm thấy rằng việc tư vấn là cần thiết, sau đó bước đầu là  mạnh dạn tạo một cuộc hẹn đầu tiên. Trong bước này, xin Chúa hướng những quyết định của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.