Trang chủ 40 ngày để có tình cảm vững bền 40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 39) Tình...

40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 39) Tình yêu là sự chịu đựng

993
0
Chia sẻ

Thử thách của ngày hôm nay

Hãy dành thời gian trong sự cầu nguyện cá nhân, sau đó viết một thư cam kết và quyết tâm gửi cho người bạn đời của bạn. Bao gồm các lý do tại sao bạn theo đuổi cuộc hôn nhân này cho đến chết, và rằng mục đích mà bạn đã yêu người ấy là vô vụ lợi. Hãy đặt bức thư đó ở một nơi mà người bạn đời của bạn sẽ tìm thấy.

Gửi phản hồi