Cách cài đặt & sử dụng ổ đĩa ảo

Mục đích: Dùng ổ đĩa ảo để đọc các CD có dạng *.iso, *.isz, *.mdf, .mds *.bin, *.cue, .nrg, .ccd, img v.v. Bạn có thể đọc trực tiếp tập tin ảnh thay vì dùng ổ CD + đĩa CD.

Có nhiều chương trình để tạo ổ đĩa ảo như ultra iso, Achohol (.mdf, .mds), Virtual CD-ROOM (*.fcd), Nero(*.nrg), Clone CD(*.ccd), CD space, WinImage(*.ima)

Tôi khuyến cáo bạn nên dùng UltraISO hoặc Alcohol (Hơi khó crack nhưng dùng rất hay)

1.Cách cài đặt Ultra ISO:

Bản này là UltraISO Premium Edition v9.3.6.2750:

1. Bấm  vào chương trình và cứ next , next rồi finish như cài mọi phần mềm thôi.

2. Đóng chương trình lại và copy hết các tệp tin trong thư mục Crack (UltraISO.exe, lame_enc.dll, uikey.ini) vào thư mục cài đặt (chẳng hạn C:Program FilesUltraISO).

2. Cách sử dụng:

Vào tools à mount to vitual Drive… F6 chọn tiếp nút (…) rồi chọn file ảnh mà bạn cẩn mở, ấn open là xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.