Trang chủ Tôi Đích

Đích

1354
0
Chia sẻ
Bước đi cứ bước mãi.
Lên cao cứ cao mãi.
Hạnh phúc chẳng mãi mãi.
Nỗi buồn là bạn thân.-
801 07.01.2010

Gửi phản hồi