One thought on “Giáng Sinh Song Hỉ Chị Nhung và Anh Phương

  1. Vũ Thành Luân says:

    by Phero Rain on Friday, December 24, 2010 at 12:00am
    Còn 7h 10 phút nữa là đám cưới nhung sis, bà chị con bá con cậu vs mình, mình nghỉ làm để bê lễ cho sis, kiêm bê mâm, kiêm trông xe. He he. Đó là nhà gái, còn nhà trai 16h lại bia rượu tiếp. Mệt quá. Merry x mas 2 all.

    Hế hế trên đó là status ở FB, may hôm đó đội nấu ăn họ kiêm bê luôn nên đỡ một khoản ;X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.