Logo đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.