Trang chủ Tôi Những đứa con của biển

Những đứa con của biển

1144
0
Chia sẻ

Biển vẫ cứ xô sóng
Biển cho cơn gió mát
Biển hát sóng rì rào
Biển gào thét dữ dội

Ngồi gặm nhấm những thứ cay
Ngậm ngùi nhai những của đắng
Cuộc đời thật công bằng
Cay đắng rồi sẽ hóa ngọt bùi

Gửi phản hồi