ốm 2.0 đã khỏi 17-03-2011

0
1269
Quảng cáo trong bài viết ADS 01299635777
Quảng cáo 01299635777 ARTICLE INLINE

Đã khỏi vào ngày 17-03-2011

Tình hình là lần ốm thứ 2 này khồng nặng lắm, do chủ động nghỉ ở nhà. Thực hiện chính sách sáng ngủ đến trưa, trưa ngủ đến tối. Tối ngủ đến sáng 😀

Quảng cáo 01299635777 BOTTOM AD

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here