Quyết tâm

Bài thơ này tớ làm vào 2:00 chiều ngày 12-05-2005 trong hoàn cảnh Chiều nghỉ học thêm, ngồi chơi làm bài thơ :D.

Trời đông u ám đám mây đen
Từng đợt gió lao xao rét buốt người
Nhưng trong tôi mùa đồng còn hà khắc
Gấp nghìn lần gió rét ngoài trời kia

Hận cuộc đời hận cái xã hội này
Nỡ tạo ra tôi, rồi lại phó mặc tôi.
Cho số phân vô tâm và độc ác
Đẩy tôi xuống tầng địa ngục chông gai.

Không! chí làm trai đã quyết:
Hãy bật dậy dang tay lên trời cao
Để cảm nhận những tia nắng mặt trời
Thêm nghị lực, thêm lòng quyết tâm

Làm việc gì đó thật cao cả, lớn lao

Gian lao, hiểm nguy chẳng là gì
Miễn ta giữ mãi “lòng quyết tâm”

 

Quyết tâm