Radio Ngày của mẹ

 

Radio Ngày của mẹ

 

Cái bản radio này mình và Trần Lệ Thu thu âm vào ngày 20-10-2010
giờ không làm nữa… Chỉ còn lại những bản thảo kế hoạch, những tấm poster do em Ngà thiết kế (tải tại đây ). Hi vọng một ngày không xa sẽ khôi phục lại được chương trình MCT radio.

3 thoughts on “Radio Ngày của mẹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.