Tag Archives: Sách Audio

12 tuyệt kỹ bán hàng – Brian Tracy

Bản thân mình từ lúc nhỏ tới khi ra trường vẫn thích học kỹ thuật hơn là sales, nhưng đi làm một thời gian mình nhận ra một điều là chỉ có sales mới mang lại thành công dù bạn làm bất cứ vị trí và công việc gì. Bằng chứng là 5% trong số […]

[Audio Book] Cuốn sách kinh doanh hay về tỷ phú Lý Gia Thành

Ông Lý Gia Thành là người Triều Châu quốc tịch Hongkong, Sinh ra trong một gia đình khó khăn, tự lực đi lên từ hai bàn tay trắng. Với lòng kiên trì cộng với sự nhiệt thành làm việc chăm chỉ ông đã dần dần vươn lên trên cong đường thành công.  Theo chỉ số tỷ […]