Tự học tiếng quảng đông 广东语

Mấy cái audio này mình rip từ đĩa audio kèm theo cuốn giáo trình Tự học tiếng quảng đông

 

Tự học tiếng quảng đông, 广东语