Tự học tiếng quảng đông 广东语

0
5591
Quảng cáo trong bài viết ADS 01299635777
Quảng cáo 01299635777 ARTICLE INLINE

Mấy cái audio này mình rip từ đĩa audio kèm theo cuốn giáo trình Tự học tiếng quảng đông

 

Tự học tiếng quảng đông, 广东语

Quảng cáo 01299635777 BOTTOM AD