ước mơ của tôi

1
1700
Quảng cáo trong bài viết ADS 01299635777
Quảng cáo 01299635777 ARTICLE INLINE

Vừa gõ xong bài thơ post mấy lần không đuợc :((
Lần này là lần thứ 2 …. Lại không đuợc

Lần thứ 3 cố gắng phải làm được…

Vừa sáng tác bài thơ chơi chơi. E hèm…

ước mơ của tôi
Đừng kết bạn với tôi vì tiền, Tôi không có tiền.
Đừng bắt tôi phải làm bạn với bạn vì tiền, Tôi không cần tiền.
Tôi đang sống là để thực hiện những giấc mơ.
Tôi sẽ chết khi đã hoàn thành những hoài bão
Tôi Đã chết khi thắp sáng những ước mơ trong bạn.

Quảng cáo 01299635777 BOTTOM AD

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here