Trang chủ Tâm hồn ước mơ của tôi

ước mơ của tôi

1125
1
Chia sẻ

Vừa gõ xong bài thơ post mấy lần không đuợc :((
Lần này là lần thứ 2 …. Lại không đuợc

Lần thứ 3 cố gắng phải làm được…

Vừa sáng tác bài thơ chơi chơi. E hèm…

ước mơ của tôi
Đừng kết bạn với tôi vì tiền, Tôi không có tiền.
Đừng bắt tôi phải làm bạn với bạn vì tiền, Tôi không cần tiền.
Tôi đang sống là để thực hiện những giấc mơ.
Tôi sẽ chết khi đã hoàn thành những hoài bão
Tôi Đã chết khi thắp sáng những ước mơ trong bạn.

1 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi