Thứ Ba, Tháng Mười 16, 2018

Chiếc cúc tình yêu

TÌnh yêu là những chiếc cúc gắn lên một bộ quần áo chắc chắn

- Advertisement -

EDITOR PICKS

Proverbs 18:13 (NIV) To answer before listening — that is folly and shame. Download this plugin for FREE!